منطقه ابزار سیستم برنامه برنامه نویسی

منطقه: ابزار سیستم برنامه برنامه نویسی توسعه دهندگان شرکت مایکروسافت توسعه دهندگان نرم افزار مایکروسافت

گت بلاگز اجتماعی الزوم حضور بابک زنجانی در دادگاه ، تیرماه وقت پیگیری به اتهامات 2 متهم پرونده فساد نفتی است

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: تیر ماه دادگاه پیگیری به پرونده متهمان ردیف دوم و سوم موسوم به فساد نفتی برگزار می شود و حضور بابک زنجانی در این دادگاه الزامی ه

الزوم حضور بابک زنجانی در دادگاه ، تیرماه وقت پیگیری به اتهامات 2 متهم پرونده فساد نفتی است

رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان، در رابطه با محاکمه متهم های ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی، اظهار داشت: در تیرماه امسال در شعبه 28 دادگاه انقلاب دادگاه پیگیری به پرونده متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه حکم اعدام دو متهم دیگر این پرونده نقض و پرونده به شعبه هم عرض ارسال شده است هست، افزود: با توجه به اینکه اتهام هر سه متهم این پرونده در ارتباط با همکاری آنها با شرکت نفت است و همچنین با توجه به مطالبی که در شعبه 28 دادگاه انقلاب مطرح و دفاعیاتی که از سوی دو متهم دیگر این پرونده اخذ می شود، قطعا مرتبط با نحوه فعالیت و پرونده موکلم هست؛ لذا مهم است که دادگاه جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت با احضار موکل، توضیحات مورد نیاز را از وی اخذ کند.
وکیل مدافع بابک زنجانی بیان کرد: همانطور که معاون اول قوه قضاییه اشاره کرد، به هر حال حکم دو متهم دیگر نقض شده است و شاید مورد نیاز باشد که از بابک زنجانی هم تحقیقاتی صورت گیرد، به همین علت حضور موکل و اخذ توضیحات از وی شاید بتواند دادگاهی را که پیگیری مجدد می کند به کشف حقیقت و اجرای عدالت رهنمون کند.

عبارات مهم : پرونده

کوهپایه زاده افزود: اگرچه ما نسبت به حکم موکلم درخواست اعاده دادرسی کردیم و دیوان عالی حکم بدوی دو متهم دیگر این پرونده را نقض کرده و دستور پیگیری مجدد داده هست، ولی عنوان پرونده واحد هست؛ لذا باید به لحاظ کشف حقیقت و به نحو مقتضی از موکلم تحقیقات انجام شود.
انتهای خبر/

واژه های کلیدی: پرونده | انقلاب | دادگاه | بابک زنجانی | متهم نفتی | دادگاه انقلاب | کوهپایه زاده | وکیل مدافع

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog