منطقه ابزار سیستم برنامه برنامه نویسی

منطقه: ابزار سیستم برنامه برنامه نویسی توسعه دهندگان شرکت مایکروسافت توسعه دهندگان نرم افزار مایکروسافت

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ارتباط زندگی در کوهستان با رشد استخوان ها

محل زندگی تا حدودی بر رشد استخوان ها تاثیر دارد، بطوریکه نتیجه های یک مطالعه تازه نشان می دهد افراد ساکن در ارتفاعات بالاتر دارای دست های کوتاه تری از قسمت آرنج

ارتباط زندگی در کوهستان با رشد استخوان ها

ارتباط زندگی در کوهستان با رشد استخوان ها

عبارات مهم : انرژی

محل زندگی تا حدودی بر رشد استخوان ها تاثیر دارد، بطوریکه نتیجه های یک مطالعه تازه نشان می دهد افراد ساکن در ارتفاعات بالاتر دارای دست های کوتاه تری از قسمت آرنج تا مچ دست هستند.

به گزارش مهر، با این حال محققان دریافتند طول قسمت فوقانی دست و کف دست در افراد ساکن در ارتفاعات بالاتر مشابه با افراد ساکن در ارتفاعات پایین تر است.

محققان در این مورد اینگونه توضیح می دهند که میزان اکسیژن در ارتفاعات بالاتر کمتر است از اینرو کارآمدی تبدیل غذا به انرژی در بدن فرد کم کردن یافته و ممکن است منجر به دسترسی نسبتا محدود به انرژی جهت رشد شود.

ارتباط زندگی در کوهستان با رشد استخوان ها

«استفانی پاین»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کمبریج، در این باره می گوید: «یافته های ما بسیار جالب هستند چراکه نشان می دهد بدن ما در صورت دسترسی محدود به انرژی جهت رشد، به عنوان نمونه در ارتفاع بالا، جهت رشد بخش های متفاوت بدن اولویت بندی می کند.»

وی در ادامه می افزاید: «در چنین مواردی، بدن اولویت رشد را به قسمت فوقانی دست تخصیص داده شده است می دهد آیا که طول این قسمت دست جهت قدرت زیاد دست مهم است.»

محل زندگی تا حدودی بر رشد استخوان ها تاثیر دارد، بطوریکه نتیجه های یک مطالعه تازه نشان می دهد افراد ساکن در ارتفاعات بالاتر دارای دست های کوتاه تری از قسمت آرنج

در این مطالعه، محققان بالغ بر ۲۵۰ فرد متعلق به جمعیت ساکن در منطقه هیمالایا را بررسی کردند. سپس این افراد را با داده های ژنتیکی گروه های تبتی ساکن در زمین های پایین دست نپال مقایسه کردند.

با وجودیکه این الگو رشد متفاوت قسمت های متفاوت دست جالب هست، ولی دانشمندان هنوز در مورد مکانیسم بیولوژیکی مرتبط با آن نامطمئن هستند.

واژه های کلیدی: انرژی | زندگی | محققان | استخوان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog